EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

CareerOpportunities

What Story Will You Tell?
Apply Now >>    
Job ID :
59884BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Rengia ir valdo Kokybės vadybos sistemos (toliau tekste – KVS) ir Aplinkosaugos vadybos sistemos (toliau tekste - AVS) dokumentaciją:

  • Spausdina ir pateikia paruoštą dokumentaciją vartotojui.
  • Dalyvauja rengiant ir derinant KVS dokumentus ir juos keičiant.
  • Prižiūri, kaip laikomasi nustatytų dokumentų ir įrašų rengimo, keitimo ir derinimo taisyklių. Apie pastebėtus neatitikimus informuoja dokumentų rengėjus bei DVG vadovą.
  • Atlieka vadovo pavestas užduotis, susijusias su Kokybės vadybos sistemos (toliau KVS) dokumentų ruošimu (procedūros, technologinės kortelės, techninės sąlygos, instrukcijos ir kt.).
  • Teikia informaciją interesantams apie dokumentacijos valdymo sistemą.
  • Teikia DVG vadovui pasiūlymus dėl dokumentacijos ir įrašų valdymo sistemos tobulinimo.Thermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally protected status.
Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE