EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
64395BR
Location :
Finland - Vantaa
:
Job Description

Laboratorioteknikko MBD tuotteiden tuotantoon ja laadunvalvontaan
Vantaa, Finland

Etsimme MBD (Mikrobiologian Divisioona) Vantaan tuotantotiimiin laboratorioteknikkoa Molecular Products –tuoteperheisiin kuuluvien reagenssien valmistukseen ja laadunvalvontaan.

Työhön kuuluu erilaisten Real time PCR analysointiin käytettävien reagenssien valmistaminen ja laadunvalvonta, sekä olennaisena osana myös polymeraasientsyymin eristäminen soluista ja sen puhdistaminen erilaisia kromatografisia menetelmiä käyttäen. Työtehtäviin kuuluu myös tuotantotilojen ylläpitoon kuuluvia tehtäviä, kuten erilaiset kontrolloidun tilan mittaukset.
Kokonaisuutena reagenssien tuotanto pitää sisällään eri tuotantovaiheiden suunnittelun, raaka-aineiden varastotasojen seurannan, varsinaisen tuotannon läpiviemisen, valmistettujen reagenssien laadunvalvonnan, sekä tuotantoon ja laadunvalvontaan liittyvän raportoinnin. Lisäksi olennaisena osana prosessiin kuuluu tuotantojen kirjaaminen myös iScalaan raaka-aineiden ja puolivalmisteiden varastosaldojen hallintaa varten.

Työtehtävien menestyksellinen hallinta vaatii toimenkuvan haltijalta ymmärrystä ja kokemusta erilaista molekyylibiologisista menetelmistä kuten PCR, qPCR sekä kromatografisista menetelmistä, sekä laadunvalvonnassa käytettävien radioisotooppien käsittelystä. Lisäksi vaatimuksena on riittävät tietoteknilliset valmiudet erilaisten MsOffice sekä muiden tuotannossa käytettävien ohjelmistojen omaksumiseksi ja käyttämiseksi työssä. Toimenkuvan menestyksekkään hoitamisen edellytyksenä on sekä kyky työskennellä itsenäiseisesti ja oma-aloitteisesti, että myös tiimityöskentelyyn tarvittavat sosiaaliset taidot. Kielitaito katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämättömyys toimenkuvassa suoriutumiseen.

Pääasialliset tehtävät

 • Reagenssien valmistus ja laadunvalvonta-analyysit
 • Tuotantoon ja laadunvalvontaan liittyvä raportointi
 • Tuotantotilojen ylläpitoon liittyvät tehtävät (myös puhdastilat)

Minimivaatimukset/Koulutuspätevyydet

 • Laboratorioanalyytikon koulutus

Osaamisen ja työkokemuksen minimivaatimukset

 • Kokemus molekyylibiologian alan töistä
 • Kokemus PCR/qPCR töistä
 • Kokemus proteiinin puhdistamisesta erilaisilla kromatografisilla menetelmillä (esim. ioninvaihto- ja affiniteettikromatografia)
 • Kokemusta radioisotooppien kanssa työskentelystä, mm. entsyymiaktiivisuuden määrittämisestä radioaktiivisin menetelmin
 • Englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito eduksi
 • Kokemus tuotantoympäristöstä, erityisesti puhdastilatyöskentelystä
 • iScala ERP:n sekä Agile PLM ohjelman tuntemus
 • MsOffice osaaminen

Lisätietoja tehtävästä antaa Silke Niskala, Supervisor, Formulation Manufacturing. Lähetäthän hakemuksesi viimeistään 16.3.2018 mennessä työpaikkasivuston http://internaljobs.thermofisher.com/ kautta: Viite: 64395BR.
Thermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally protected status.
Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search