EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
65583BR
Location :
Czech Republic - Brno
:
Job Description

Specifické zodpovědnosti spojené s touto pozicí zahrnují:
• Příjem, zaskladnění, výdej a balení materiálu.
• Čištění a transport materiálu do čistých prostor.
• Zajištění balení výrobků a materiálu
• Příprava dokumentace a značení výrobků a materiálu
• Komunikace s oddělením logistiky
• Precisní dodržování systému logistiky; přesnou, dokladovanou a včasnou komunikaci.
• Zná a dodržuje platné dokumenty systému jakosti.
• Dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce v útvaru.
• Pořádek, čistotu a údržbu prostorů v útvaru.
• Mapovat a navrhovat zlepšení v oblasti balení,vedoucí k efektivnímu provádění
• Dodržování platných dokumentů IMS, EMS a řídící dokumentace.
• Dodržování platných pravidel Supply Chain Security

Požadavky

Úspěšný kandidát by měl mít následující kombinaci vzdělání a zkušeností:

• Minimální požadované vzdělání SOU
• Časová flexibilita
• Jednací a komunikační schopnosti
• Schopnost operativního rozhodování pod časovým tlakem

Kompetence

Úspěšný kandidát bude mít následující kompetence:

• Aktivní přístup
• Systematické řešení problému
• Zaměření na kvalitu
• Schopnost operativního rozhodování pod časovým tlakem
• Dobré komunikační dovednosti
Thermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally protected status.
Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search