EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
65077BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description
 • Laiku ir kokybiškai ruošia patiekalus pagal patvirtintas receptūras.
 • Priima pristatytas prekes, įvertina jų kokybę, tinkamumą naudoti maisto produktams bei sutikrina dokumentuose nurodytus kiekius.
 • Rūpinasi patikėtų Bendrovės įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros naudojimu pagal paskirtį, jų priežiūra.
 • Dirba, laikydamasis visų higienos normų, taikomų visuomeninio maitinimo įstaigoms, reikalavimų.
 • Prižiūri darbo vietos ir sandėlių tvarką bei švarą.
 • Naudoja žaliavas pagal „First in, first out“ (FIFO) metodą, seka jų tinkamumo vartoti terminą.
 • Ženklina visus produktus ir gaminius.
 • Dirba vilkėdamas švarią darbo aprangą.
 • Pildo „Geros higienos praktikos“ programos žurnalus, seka rizikos faktorius ir informuoja vadovą apie galimus nukrypimus.
 • Mandagiai aptarnauja į valgyklą atėjusius klientus.
 • Nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie visas nestandartines situacijas, susijusias su tiesioginėmis funkcijomis.
Thermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally protected status.
Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search