EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
66135BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Darbo pobūdis:

Produktų distribucijos padalinio technikas atsako už:

 • Jam pavestų užduočių ir funkcijų tikslų įgyvendinimą laiku.
 • Rengiamos ir teikiamos informacijos teisingumą, jos pateikimą, laikantis nustatytų terminų.
 • Darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, įsakymų, įmonės ir tiesioginių vadovų raštiškų bei žodinių nurodymų vykdymą.
 • Jam patikėtų materialinių vertybių saugumą ir naudojimą pagal paskirtį.
 • Jam patikėtos įmonės konfidencialios informacijos apsaugą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Baziniai reikalavimai pareigybei:

 • Aukštesnysis / vidurinis išsilavinimas.
 • Kompiuterinis raštingumas (MS Office, Navision).
 • Anglų k. žinios.

Žinios ir darbo patirtis, įgūdžiai:

 • Supratimas apie temperatūrai jautrių produktų sandėliavimą, pakavimą bei transportavimą.
 • Kokybės vadybos sistemos standartų reikalavimų žinojimas.
 • Dokumentavimo principų išmanymas.
 • Fizinis pasiruošimas.
 • Vairuotojo pažymėjimas.

Elgsenos kompetencijos/asmeninės savybės:

Asmeniui, užimančiam šias pareigas, keliami žemiau išvardinti kompetencijų ir asmeninių savybių reikalavimai. Atkreipkite dėmesį, kad pagal Thermo Fisher Scientific politiką jie yra tokie pat svarbūs kaip ir profesinės/techninės kompetencijos ir darbo patirtis. Jeigu asmuo demonstruoja potencialą, jo kandidatūra yra svarstoma net ir tada, kai stinga kompetencijos vienoje ar dviejose paminėtose profesinės/techninės kompetencijos srityse.

 • Sąžiningas ir atviras bendravimas, tikslumas ir atidumas detalėms.
 • Aktyvumas, paslaugumas, pasitikėjimas savo jėgomis.
 • Kūrybiškumas, išradingumas, atkaklumas spendžiant iškilusias problemas, ieškant sprendimų.
 • Komunikabilumas, gebėjimas efektyviai bendrauti su skirtingo lygmens darbuotojais.
 • Organizuotumas, gebėjimas numatyti prioritetus, orientacija į kliento poreikius ir lūkesčius.
 • Entuziazmas, stiprus noras nuolat tobulėti, tobulinti savo bei padalinio veiklą.
 • Pasiryžimas dėti papildomas pastangas (ir darbo laiką) atliekant užduotis iki nustatyto termino.
 • Noras dalintis profesine patirtimi ir žiniomis su kitais darbuotojais.
 • Noras prisidėti prie bendros įmonės sėkmės (ne tik prie padalinio), supratimas, kaip padalinio kuriama pridėtinė vertė daro įtaką bendrai įmonės sėkmei.
Thermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally protected status.
Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search