EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
66389BR
Location :
Czech Republic - Brno
:
Job Description

Specifické zodpovědnosti spojené s touto pozicí zahrnují:

 • Organizování skupiny pracovníků čisté a dřevěné balírny vedoucí ke splnění cílů
 • Zajištění perfektní kvality balení
 • Revize balicích procesů vedoucí ke zvýšení productivity, efektivity a plnění cílů skladu, časové úspory
 • Analýza a definice zodpovědností jednotlivých pracovníků, zajištění zastupitelnosti
 • Analýzy, reporty
 • Udržování bezpečnosti a pořádku balírny a skladu
 • Dodržování systému logistiky – a přesnou, dokladovanou a včasnou komunikaci
 • Dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce v útvaru, znalost a dodržování IMS, EMS a řídící dokumentace
 • Skladová přesnost
 • Balení materiálu, vychystání pracovních objednávek OP22, zajištění balicího materiálu

Požadavky

Úspěšný kandidát by měl mít následující kombinaci vzdělání a zkušeností:

 • Minimální požadované vzdělání SŠ (elektro)
 • Jednací, organizační, rozhodovací a komunikační schopnosti
 • Schopnost operativního rozhodování pod časovým tlakem
 • Praxe ve výrobě a vedoucí roli alespoň 2 roky

Kompetence

Úspěšný kandidát bude mít následující kompetence:

 • Manažerské schopnosti
 • Aktivní přístup
 • Zaměření na kvalitu
 • Zodpovědný přístup
 • Schopnost přinášení inovací
 • Systematické řešení problemu
 • Schopnost operativního rozhodování pod časovým tlakem
 • Dobré komunikační a vyjednávací dovednostiThermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally protected status.
Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search